Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Holmberg, Kim


Citace: Holmberg, Kim: Altmetrics for information professionals, c2016
Citace: LC (Name), cit. 15. 6. 2016
Citace: www(osobní stránka), cit. 15. 6. 2016
Citace: www(Åbo Akademi University), cit. 15. 6. 2016
Citace: www(RUSE - Research Unit for the Sociology of Education), cit. 15. 6. 2016
Informační vědec, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog na Åbo Akademi University. Zabývá se bibliometrií, altmetrikou, webometrií a analýzou sociálních sítí. Autor publikací z oblasti informační vědy a sociologie.