Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974-

Vazby: Pavlíčková, Radmila, 1974-

Citace: Seznam historiků PU v Olomouci
Citace: Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33-2007
Citace: Prchal Pavlíčková, Radmila: "Co jest spasení? Na čem záleží?". Prezentace konfese v pohřebních kázáních: mezi násilím a spásou. In: Folia Historica Bohemica. Roč. 30, 2015, č. 1, s. 91-111
Narozena 1974. Doc., Mgr., Ph.D., historička, práce z oboru kulturních dějin raného novověku, historické práce ze severomoravského regionu.