Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hloch, Ondřej


Citace: O. Hloch, J. Charvát: Akutní intoxikace mědí při suicidiálním pokusu. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 4, s. 325-328.
Citace: www(Seznam lékařů - FN Motol), cit. 12. 9. 2013
MUDr., internista (Interní klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha).