Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Stráníková, Jana


Citace: Dějiny žen, aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie
Citace: www (Katedra historických věd FF UPa)
Citace: kol.: Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století
Mgr., vystudovala kulturní dějiny, zabývá se dějinami literatury 19. století a historií genderu, věnuje se písemným pramenům osobní povahy a ženské literární tvorběš 18. a 19. století.