Skip to main content

Authority detail

Gejgušová, Ivana, 1955-
Citation: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002

Show works by given autority
Show works about given autority