Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kolesová, Eva, 1980-

Relations: Kredbová, Eva, 1980-

Citation: Kolesová, Eva: Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči, 2016
Citation: www(ARES), cit. 3. 6. 2016
Citation: www(Asociace klinických logopedů České republiky), cit. 3. 6. 2016
Narozena 10. 1. 1980. Mgr., klinická logopedka. Publikace z oboru.