Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Mücke, Pavel, 1978-


Citation: ANL
Citation: Pavel Mücke: Vlast a domov ve vzpomínkách vojáků druhého čs. zahraničního odboje (Historie a vojenství, Roč. 54, č. 4 (2005), s. 36-49)
Citation: Deset let na cestě, ed. Vaněk, M. et al., Praha 2011
Citation: www(Ústav českých dějin UK)
Narozen 1. 9. 1978 v Pardubicích. PhDr., Ph.D., historik, zabývá se tématy: novodobé a soudobé dějiny, dějiny a paměť, orální historie, druhý československý zahraniční odboj.