Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Duży, Wiesława


Citace: Duży, Wiesława: Pamiętnikarze Polscy przełomu XVIII i XIX wieku wobec starości, 2016
Citace: NUKAT, cit. 31. 1. 2017
Citace: www(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), cit. 31. 1. 2017
Polská historička.