Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Klimeš, Jan, 1980-


Citation: Růžička,O.: Poklad kapitána Williama Kidda (ilustrace: J. Klimeš)
Citation: B4U Publishing - redakce nakladatelství
Narozen 11. 7. 1980 v Brně. Výtvarník, malíř, knižní ilustrátor.