Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bloom, Benjamin Samuel, 1913-1999


Citace: Bloom, Benjamin Samuel: Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. Handbook 2, Affective domain
Citace: SKUK
Citace: LC (Names), cit. 15. 11. 2011
Citace: DNB, cit. 15. 11. 2011
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 15. 11. 2011
Americký psycholog, autor publikací z oblasti učení a vzdělávání.