Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bloom, Benjamin Samuel, 1913-1999


Citácia: Bloom, Benjamin Samuel: Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. Handbook 2, Affective domain
Citácia: SKUK
Citácia: LC (Names), cit. 15. 11. 2011
Citácia: DNB, cit. 15. 11. 2011
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 15. 11. 2011
Americký psycholog, autor publikací z oblasti učení a vzdělávání.