Skip to main content

Authority detail

diplomové práce
Other form of name PPP: práce diplomové
Other form of name PPP: magisterské práce
Other form of name PPP: práce magisterské
Other form of name PPP: magisterské studium
Other form of name PPP: vysokoškolské kvalifikační práce

Show works by given autority
Show works about given autority