Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Wright, Gordon, 1912-2000


Citace: LC (Names), cit. 22. 1. 2014
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 22. 1. 2014
Citace: Wright, Gordon: Rural revolution in France, 1968
Americký historik, zaměřený na moderní evropské dějiny - autor publikací z oboru.