Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Kirchner, Blanka, 1982-

Bände: Svatošová Kirchner, Blanka, 1982-
Bände: Svatošová, Blanka, 1982-

Citation: 5. MSE - Meeting (Middle-South-East meeting) "Network practice" (editor M. Koleček, M. Makovec, B. Svatošová)
Citation: www(Fakulta umění a designu UJEP), cit. 13. 7. 2011
Citation: Moving Artists, Faculty of Art and Design at Jan Evangelisa Purkyně University in Ústí nad Labem, 2010
Citation: www(Informační systém abART), cit. 13. 7. 2011
Citation: www(osobní stránka), cit. 12. 8. 2013
Narozena 2. 9. 1982 v Liberci. MgA., výtvarnice, fotografka, koordinátorka projektů.