Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Williams, Tennessee, 1911-1983

Väzby: Williams, Thomas Lanier, 1911-1983

Citácia: 7x Tennessee Williams
Citácia: LC (Names)
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citácia: NKC
Citácia: Slovník amerických spisovatelů, Odeon
Americký dramatik a prozaik.