Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kampelman, Max M., 1920-2013

Väzby: Kampelmacher, Max, 1920-2013
Väzby: Kampelman, Max, 1920-2013

Citácia: Jeho: Social and economic rights in the Soviet bloc (edited with introduction by George R. Urban)
Citácia: LC (Names), cit. 21. 10. 2013
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 21. 10. 2013
Americký diplomat, specialista na mezinárodní vztahy.