Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Soják, Marián, 1970-


Citace: Horváthová, E. - Soják, M.: Neolitické a eneolitické osídlenie Puklinovej jaskyne na Dreveníku pri Žehre. - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická, M 17, 2012, s. 185-209
Citace: SKK SR, cit. 23. 5. 2013
Citace: www(Slovenská akadémia vied), cit. 23. 5. 2013
Slovenský historik a archeolog, zaměřený na prehistorii Slovenska a speleoarcheologii.