Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Novotná, Mária


Citace: Blažej Benadík, Jozef Paulík, Mária Novotná: Život a umenie doby železnej na Slovensku
Citace: Mária Novotná: Pravek Európy.
Citace: Mária Novotná: Majster Pavol z Levoče
Citace: www(Trnavská univerzita. KATEDRA KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE)
Slovenská archeoložka a historička.