Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Roosevelt, Franklin D. 1882-1945


Citácia: NKC-PH
Citácia: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citácia: LC (Names)
Americký politik, v letech 1933 - 1945 prezitdent USA.