Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Roosevelt, Franklin D. 1882-1945


Citation: NKC-PH
Citation: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citation: LC (Names)
Americký politik, v letech 1933 - 1945 prezitdent USA.