Skip to main content

Detail autorityVazby: kazuistiky (lékařství)
Vazby: nemocní
Vazby: pacientky
Vazby: práva pacientů
Vazby: spolupráce pacienta
Vazby: dialyzovaní pacienti
Vazby: hospitalizovaní
Vazby: imobilní pacienti
Vazby: imunokompromitovaní pacienti
Vazby: kriticky nemocní pacienti
Vazby: lékař a pacient
Vazby: neurologičtí pacienti
Vazby: obézní pacienti
Vazby: onkologičtí pacienti
Vazby: operovaní
Vazby: ozařovaní pacienti
Vazby: pacienti s poraněním mozku
Vazby: psychiatričtí pacienti
Vazby: rizikoví pacienti
Vazby: transplantovaní pacienti