Skip to main content

Authority detailRelations: bilingvní vzdělávání
Relations: jazyková výuka
Relations: integrovaná výuka
Relations: vyučovací metody
Relations: CLIL (metoda)
Relations: content and language integrated learning (metoda)
Relations: obsahově a jazykově integrované učení (metoda)