Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bernadič, Marián, 1952-


Citace: Bernadič, M.: Endocrine and cognitive effects of short-time soybean consumption in women
Citace: Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc. sa dožil 20. septembra 2007 pätdesiatpät rokov. Med. Monit., č. 3 (2007), s. 37.
Citace: SNK, cit. 22. 1. 2013
MUDr., CSc., mim. prof., slovenský docent normální a patologické fyziologie, vedoucí oddělení klinické patofyziologie LF UK, od r.1991 na Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK (od r.2006 jeho přednostou), proděkanem Lekárskej fakulty UK v Bratislavě od r.2000, člen Prezidia Slovenské lékařské společnosti, odborný redaktor časopisů Bratislavské lekárské listy, Praktická gynekológia a Psychiatria.