Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Křesadlo, Jan, 1926-1995

Bände: Pinkava, Václav, 1926-1995
Bände: Klement, J. K., 1926-1995
Bände: Lučovický z Lučovic, Ferdinand, 1926-1995
Bände: Rolands, Jake, 1926-1995
Bände: Troud, Kamil, 1926-1995

Citation: NKC
Citation: osobní kontakt
9.12.1926 v Praze, zemřel 13.8.1995 v Colchesteru (Anglie). PhDr., CSc.,klinický psycholog, odborné práce z oboru matematická logika pod jménem V. Pinkava. Polyhistor a polyglot(psal a překládal v různých jazycích). Své knihy též ilustroval pod pseudonymem Kamil Troud. Zpěvák, skladatel, aranžér, sbormistr.