Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kujovský, Rudolf


Citácia: Furmánek V., Kujovský R.: Slovacchia crocevia delle civilta Europee. Firenze, 2005.
Citácia: www(Archeologický ústav SAV), cit. 9.1.2013
Slovenský archeolog zaměřený na období pravěku. Autor publikací z oboru.