Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Feťková, Katarína


Citácia: Její: Cestovatel'ky v tele, mysli a fantázii
Citácia: SKK SR
Slovenská profesorka anglistiky a amerikanistiky.