Skip to main content

Autorität Detail

studijní předpoklady
Other form of name PPP: obecné studijní předpoklady
Other form of name PPP: studium a výuka
Other form of name PPP: přijímací zkoušky
Other form of name PPP: všeobecné znalosti

Show works by given autority
Show works about given autority