Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Niederle, Jindřich, 1840-1875

Relations: Nydrle, Jindřich, 1840-1875
Relations: J. N., 1840-1875
Relations: N., J., 1840-1875

Citation: Niederle, Jindřich a Lepař, František, (ed.): Mluvnice řeckého jazyka pro gymnasia česká. Vyd. 3. V Praze: Nákladem knihkupectví Dra. Grégra a Ferd. Dattla, 1880
Citation: J. N.: Několik slov o latině i řečtině. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1873
Citation: Lexikon české literatury, Praha 2000
Citation: PNP-LA
Narozen 28. 10. 1840 ve Staré Pace, zemřel 8. 9. 1875 v Nové Pace. Středoškolský profesor, autor řecké mluvnice, překladatel z řečtiny a latiny, dramatik.