Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Goll, Jaroslav, 1846-1929


Citace: KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2. vyd. Praha : Lidové noviny, 1997. 1066 s. ISBN 80-7106-252-9.
Citace: PNP-LA
Narozen 11.7.1846 v Chlumci nad Cidlinou, zemřel 8.7.1929 v Praze. Profesor všeobecné historie, historické práce, též redaktor a básník, překládal z francouzštiny, italštiny, polštiny. Rektor univerzity, církevní a literární historik, hagiograf, básník, esejista, překladatel, zakladatel a spoluredaktor Českého časopisu historického, člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk, člen panské sněmovny.