Skip to main content

Detail autorityVazby: agrese (mezinárodní právo)
Vazby: cizinecké právo
Vazby: diplomatická ochrana
Vazby: diplomatický azyl
Vazby: imperativní normy obecného mezinárodního práva
Vazby: jednostranné právní akty
Vazby: mezinárodní odpovědnost
Vazby: mezinárodní hospodářské právo
Vazby: mezinárodní právo procesní
Vazby: mezinárodní soukromé právo
Vazby: mezinárodní právo trestní
Vazby: mezinárodní právo veřejné
Vazby: mezinárodní právo životního prostředí
Vazby: právo intervence
Vazby: právo mezinárodních prostorů
Vazby: právo mezinárodního obchodu
Vazby: právo na sebeurčení
Vazby: sankce v mezinárodním právu
Vazby: sebeobrana v mezinárodním právu
Vazby: sukcese států
Vazby: svrchovanost státu
Vazby: uznání států
Vazby: volný pohyb osob
Vazby: právo