Skip to main content

Authority detail

pohraničí
Other form of name PPP: pohraniční oblasti
Other form of name PPP: příhraniční oblasti
Other form of name PPP: příhraničí
Other form of name PPP: osídlování pohraničí
Other form of name PPP: pohraniční konflikty
Other form of name PPP: přeshraniční spolupráce

Show works by given autority
Show works about given autority