Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002


Citácia: PNP-LA
Citácia: REOS Kladno
Citácia: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů ..., Libri
Narozen 24.10.1930 v Praze, zemřel 27.7.2002 v Praze. PhDr., CSc., archeolog, profesor katedry prehistorie, literatura z oboru.