Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Shakespeare, William, 1564-1616

Väzby: Shashibiya, 1564-1616

Citácia: NKC
Anglický dramatik a básník.