Skip to main content

Authority detailRelations: antiklerikalismus
Relations: klerikalismus
Relations: konfesní právo
Relations: křesťanství a politika
Relations: náboženská perzekuce
Relations: náboženství a politika
Relations: skrytá církev
Relations: teokracie
Relations: konkordáty
Relations: odluka církve od státu
Relations: spor o investituru
Relations: církev
Relations: stát
Relations: církev a stát
Relations: církevní politika