Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Zahradníková, Marie


Citation: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech
Mgr., historička, publikace z oboru.