Skip to main content

Detail autorityVazby: přímá řeč
Vazby: aktuální členění věty
Vazby: elipsa (syntax)
Vazby: infinitivní věta
Vazby: jednoduchá věta
Vazby: jmenné fráze
Vazby: koordinace (lingvistika)
Vazby: logická syntax
Vazby: nominalizace
Vazby: podmínková věta
Vazby: polovětné vazby
Vazby: slovesné fráze
Vazby: slovosled
Vazby: souvětí
Vazby: subordinace (lingvistika)
Vazby: tázací věta
Vazby: větné členy
Vazby: větná skladba