Skip to main content

Autorität Detail

učebnice vysokých škol
Other form of name PPP: vysokoškolské učebnice
[code_control_subfield_h]: vysokoškolská skripta

Show works by given autority
Show works about given autority