Skip to main content

Detail autorityVazby: Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
Vazby: občanskoprávní vztahy
Vazby: občanské poradenství
Vazby: politická práva
Vazby: rovnost (kategorie)
Vazby: jazykové právo
Vazby: ochrana osobních údajů
Vazby: práva dětí
Vazby: práva menšin
Vazby: práva žen
Vazby: právo azylu
Vazby: právo duševního vlastnictví
Vazby: právo na informace
Vazby: právo na ochranu zdraví
Vazby: právo na spravedlivý soudní proces
Vazby: právo na vzdělání
Vazby: rovnost ras
Vazby: rovné postavení mužů a žen
Vazby: vlastnické právo
Vazby: lidská práva
Vazby: občanské svobody
Vazby: práva občanů