Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Veselý, Martin, 1975-


Citation: Jeho: Nálety na Ústí nad Labem
Citation: www(Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.)
Citation: osobní sdělení
Narozen 10.2.1975 v Ústí nad Labem. Historik, práce z oboru soudobých dějin a historie vojenství.