Skip to main content

Autorität Detail

protivzdušná obrana
Other form of name PPP: PVO
Other form of name PPP: protiletadlová obrana
Other form of name PPP: protiletecká obrana
Other form of name PPP: protiletadlové vojsko
Other form of name PPP: radiolokační průzkum
Other form of name PPP: pozemní protivzdušná obrana

Show works by given autority
Show works about given autority