Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Balowski, Mieczysław, 1956-


Citation: LC
Citation: Balowski, Mieczysław: Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Polský lingvista.