Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Novák, Radomil, 1967-


Citation: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002
Narozen 1967. Vysokoškolský pedagog, práce z oboru literatury a hudební výchovy.