Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Prchal, Vítězslav


Citace: Prchal, V. a kol.: Mezi Martem a Memorií
Citace: www(Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice), cit. 5. 1. 2012
Historik a vysokoškolský pedagog, zaměřen na dějiny raného novověku, dějiny vojenství 16.–17. století a kulturní dějiny šlechty 16.–17. století.