Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Thorová, Kateřina, 1969-


Citation: Její: Poruchy autistického spektra
Citation: www(Univerzita Karlova, II. lékařská fakulta)
Citation: Psychologie dnes, 4/2008, str. 30.
Narozena 1969. PhDr., Ph.D., klinická psycholožka, specializuje se na autistické poruchy, práce z oboru.