Skip to main content

Autorität Detail

Lukášová, Hana, 1952-
Other form of name PPP: Lukášová-Kantorková, Hana, 1952-
Other form of name PPP: Kantorková, Hana, 1952-
Citation: www(Prof. PhDr.Hana Lukášová,CSc. / Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU)
Citation: www(Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta)
Citation: Hana Lukášová, Jiří Kupka: Institucionální standard ke státním závěrečným zkouškám
Citation: OPAC (VKOL)
Citation: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů / [editorka Hana Lukášová-Kantorková]

Show works by given autority
Show works about given autority