Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Lukášová, Hana, 1952-

Väzby: Lukášová-Kantorková, Hana, 1952-
Väzby: Kantorková, Hana, 1952-

Citácia: www(Prof. PhDr.Hana Lukášová,CSc. / Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU)
Citácia: www(Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta)
Citácia: Hana Lukášová, Jiří Kupka: Institucionální standard ke státním závěrečným zkouškám
Citácia: OPAC (VKOL)
Citácia: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů / [editorka Hana Lukášová-Kantorková]
Status/Správny celok: definitivní
Narozena 1952. Prof., PhDr., CSc., vysokoškolská pedagožka. Práce z oboru pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání.