Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Lukášová, Hana, 1952-

Vazby: Lukášová-Kantorková, Hana, 1952-
Vazby: Kantorková, Hana, 1952-

Citace: www(Prof. PhDr.Hana Lukášová,CSc. / Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU)
Citace: www(Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta)
Citace: Hana Lukášová, Jiří Kupka: Institucionální standard ke státním závěrečným zkouškám
Citace: OPAC (VKOL)
Citace: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů / [editorka Hana Lukášová-Kantorková]
Status/Správní celek: definitivní
Narozena 1952. Prof., PhDr., CSc., vysokoškolská pedagožka. Práce z oboru pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání.