Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Točík, Anton, 1918-1994


Citácia: Anton Točík: Juhozápadné Slovensko v staršej a strednej dobe bronzovej
Citácia: Anton Točík: Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom
Citácia: www(COTO.JE)
Status/Správny celok: definitivní
Slovenský archeolog a historik.