Skip to main content

Autorität Detail

Točík, Anton, 1918-1994
Citation: Anton Točík: Juhozápadné Slovensko v staršej a strednej dobe bronzovej
Citation: Anton Točík: Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom
Citation: www(COTO.JE)

Show works by given autority
Show works about given autority