Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vališ, Martin


Citace: Vališ: Pozdní manifestace Wilsonovy choroby: kazuistika. Čes. slov. Neurol. Neurochir., roč. 70/103, č. 3 (2007), s. 328-331.
Citace: www(Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Status/Správní celek: definitivní
MUDr., neurolog (Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové). Práce z oboru.